Cửa gỗ công nghiệp đang thay thế dần cửa gỗ tự nhiên.